Německočeská výstava Liberec 1906 / Kniha Německočeská výstava Liberec 1906 / Kniha Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906 / Publikation Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906 / Publikation

Výstavu doprovází stejnojmenná kniha kolektivu autorů. Zakoupit ji můžete na pokladně galerie nebo si ji objednat na adrese anna.habanova@ogl.cz.1906