Výstavě se podrobně věnuje portál genus plus. V rámci webového zpravodajství přináší komplexně zpracovanou reportáž s titulkem Musíte vidět: Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, která přibližuje jednotlivé části projektu, včetně videozáznamu z vernisáže a rozhovoru s kurátorkami Annou Habánovou a Kateřinou Norou Novákovou.Německočeské výstavě Liberec 1906 je věnován rozhovor s historikem umění Tomášem Kličkou na Vltavě. Můžete si jej poslechnout zde zhruba od 50. minuty.Komentované prohlídky 23. 6. 2016Německočeská výstava Liberec 1906

Německočeská výstava Liberec 1906, leták ke stažení


Oblastní galerie Liberec, program na druhou polovinu roku 2016

Oblastní galerie Liberec, program na druhou polovinu roku 2016 ke stažení
1906