Německočeská výstava v Liberci 1906Když se v roce 1906 otevíraly brány čerstvě dokončeného rozsáhlého výstaviště nad novou libereckou přehradou, netušili organizátoři Německočeské výstavy Liberec 1906 [Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906], že se bude jednat o největší výstavní aktivitu města, která nenajde svého pokračovatele. I přes mnohaletou tradici LVT – Libereckých výstavních trhů –, jejichž historie spadá do počátku dvacátých let 20. století, nebyla obdobná přehlídka ve městě pod Ještědem znovu zorganizována. Dnes, po 110 letech, spíše jen tušíme její obrovský rozsah. Během jednoho roku byly vybudovány desítky pavilonů leckdy opravdu olbřímích rozměrů, které nabídly přehlídku průmyslu, řemesel, umění, zemědělství a všech myslitelných souvisejících odvětví prosperujících v oblastech tzv. bohatých Sudet s převažujícím německy hovořícím obyvatelstvem.

Společný projekt Oblastní galerie Liberec a Severočeského muzea v Liberci přináší v rámci výstavy a stejnojmenné doprovodné publikace rekapitulaci a interpretaci vzniku, průběhu, historických souvislostí a ohlasu této zcela jedinečné akce, jež výrazně překročila horizont nejen samotného města, ale zasáhla do celých tehdejších Německých Čech.

Část prezentovaná v Oblastní galerii Liberec představuje na 80 dohledaných uměleckých děl, která byla na výstavě v roce 1906 prezentována v samostatném uměleckém pavilonu architekta Josefa Zascheho. Řada těchto obrazů, plaket, kreseb a grafik byla zakoupena do sbírek tehdejší Moderní galerie (dnes Národní galerie v Praze), kde se nachází doposud. Jedná se o díla a autory, kteří patří ke generaci pozapomenutých a opomíjených umělců. Jejich tvorba vychází z tradic 19. století a jasně následuje dobové umělecké snahy, například symbolismus, především však odkazují na orientaci na mnichovskou a vídeňskou malbu přelomu století.

Součástí prezentace v Severočeském muzeu jsou architektonické plány a fotografie původních staveb výstavních pavilonů nacházejících se na rozsáhlém výstavišti mezi dnešní Husovou třídou a libereckou přehradou. Snahou této expozice je přiblížit kulturně-historické souvislosti a ukázat rozmanitou škálu propagačních materiálů výstavy a autentických exponátů z okruhu dobového průmyslu i uměleckého řemesla. Prezentována je také inscenace dobové instalace velkého výstavního sálu muzea k příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I., jedinečné exponáty z odkazu barona Heinricha Liebiega, originální exponáty z tehdejší Liberecké výstavy hudby a instalace expozice kulturních dějin – tzv. Soukenické světnice.Zahájení 16. 6. 2016
16:30 Severočeské muzeum v Liberci
17:30 Oblastní galerie Liberec


Severočeské muzeum v Liberci
do 11. září 2016 denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00, ve středu do 18:00 hodin

Oblastní galerie Liberec
do 18. září 2016, denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00, ve čtvrtek do 19:00 hodin


Komentované prohlídky Oblastní galerie Liberec (Anna Habánová)
23. 6., 21. 7., 11. 8. vždy v 10:30 a 17:00 hodin

Severočeské muzeum v Liberci (Kateřina Nora Nováková)
29. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9. vždy od 18:00 hodin

zvláštní prohlídky 10. 9. v rámci Dnů evropského dědictví, čas bude upřesněn
Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Jaroslav Trojan Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Jaroslav Trojan Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Jaroslav Trojan Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Jaroslav Trojan Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Jaroslav Trojan Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Jaroslav Trojan Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Jaroslav Trojan Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / vernisáž v Oblastní galerii Liberec 16. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / komentovaná prohlídka v Oblastní galerii Liberec 23. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / komentovaná prohlídka v Oblastní galerii Liberec 23. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / komentovaná prohlídka v Oblastní galerii Liberec 23. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / komentovaná prohlídka v Oblastní galerii Liberec 23. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / komentovaná prohlídka v Oblastní galerii Liberec 23. 6. 2016, foto Ivo Habán Německočeská výstava Liberec 1906 / komentovaná prohlídka v Oblastní galerii Liberec 23. 6. 2016, foto Ivo Habán

1906